Въведение в кодексите ISM и ISPS и запознаване с конвенцията MLC
(ISM-ISPS-MLC)

„Въведение в кодексите ISM и ISPS и запознаване с конвенцията MLC”
Специален курс за Български Корабен регистър
11 Май - 12 Юни 2015