Възможности на платформите за дистанционно електронно обучение за разработване и приложение на писмени тестове за морска компетентност
(moodle_intro)


Възможности на платформите за дистанционно електронно обучение за разработване и приложение на писмени тестове за морска компетентност. Използване на Moodle.