Противопожарна подготовка за напреднали
(ATFF)

Курса разглежда борбата с пожари на кораби от организационно и ръководно ниво, както и разследване и описване на причините за пожара и на щетите от него.