Демо курс Moodle
(Moodle)

Moodle е софтуерен пакет за разработване на интернет базирани образователни курсове